Organisatie

Groepering

De Prinses Margrietschool is klassikaal georganiseerd. Kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten meestal in dezelfde groep. Als het aantal leerlingen in een bepaald leerjaar dusdanig groot is dat er ons inziens geen sprake kan zijn van verantwoord onderwijs, dan kiezen we voor combinatiegroepen. Dit wordt ieder jaar opnieuw bekeken.

Groep 1 en 2
De jongste en oudste kleuters zitten op de Prinses Margrietschool in gemengde groepen. Dit is een bewuste keuze. We hebben gemerkt dat kinderen elkaar dan beter kunnen helpen. Bij de jongste kleuters ligt de nadruk vooral op het wennen aan school. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Dit gaat bij de oudste kleuters door, maar hier hebben de leerkrachten een meer sturende rol.

We werken in groep 1 en 2 met de methode "Schatkist". Dit is een geïntegreerde kleutermethode voor taal, lezen, rekenen en sociaal-emotionele vaardigheden. Schatkist combineert taal, lezen en rekenen in één pakket. Met Schatkist besteden we in twee jaar tijd systematisch aandacht aan alle tussendoelen voor kleuters op het gebied van geletterdheid en gecijferdheid.
De lokalen zijn zo ingericht dat er voldoende speelmogelijkheden voor kinderen zijn. Ook de gangen en de tussenruimtes worden benut. Als u door onze kleuterbouw loopt, zult u overal kinderen zien spelen en werken. De kleuters hebben nog geen eigen tafeltje. In overleg met de leerkracht mogen ze aan alle tafels en in alle hoeken spelen.
We beschikken over een eigen gymzaal voor groep 1 en 2. Jonge kinderen hebben behoefte aan veel beweging. Vandaar dat we iedere dag buiten spelen of in het speellokaal gymen.

 

Groep 3 t/m 8
Vanaf groep 3 werken we op een andere manier met kinderen. De inrichting van de lokalen is ook anders dan in de kleutergroepen. De kinderen zitten meestal op een vaste plaats in een groepje.

Alleen tijdens het maken van toetsen worden de tafeltjes uit elkaar gezet. Op die manier heeft de leerkracht goed zicht op de individuele prestaties van kinderen.

We realiseren ons dat de overstap van groep 2 naar groep 3 nog steeds groot is. We proberen dan ook zoveel mogelijk aansluiting te vinden. Kinderen kunnen niet opeens de hele dag geconcentreerd werken. Daarom is het lesrooster van groep 3 zo opgebouwd dat er nog voldoende momenten zijn voor spel en beweging. In het lokaal zijn hoeken ingericht waar de kinderen kunnen spelen. Daarnaast hebben de kinderen uit groep 3 en 4 's middags een extra pauze. De kinderen wennen zo langzamerhand aan een meer ''schoolse'' aanpak.

Om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden gebruiken we moderne methoden die voldoen aan de kerndoelen die het ministerie ons stelt. Daarnaast maken we gebruik van allerlei andere (aanvullende) materialen en doen we een beroep op de dienstverlening van instellingen, zoals de openbare bibliotheek,

Triade en het centrum voor natuureducatie De Helderse Vallei. Steeds vaker gebruiken we de computer bij ons onderwijs. Dit gebeurt niet alleen in remediërende zin, maar ook als ondersteuning van onze lesmethoden.

Tijdens de verkeerslessen in de groepen 1 t/m 8 gebeurt het dat de groepen praktijk (buiten) lessen krijgen. Mocht u bezwaar hebben tegen deze buitenlessen kunt u dat bij de directie melden.

 

Hieronder volgt een overzicht van de door ons gebruikte methoden: 

 

vakgebied

methode

groep

Geïntegreerde kleutermethode

Schatkist

1 en 2

Rekenen en wiskunde

De wereld in getallen

3 t/m 8

Nederlandse taal

Taalactief

4 t/m 8

Aanvankelijk lezen

Veilig Leren Lezen

3

Begrijpend lezen

Goed gelezen

4 t/m 8

Schrijven

Pennenstreken

3 t/m 8

Aardrijkskunde

Meander

3 t/m 8

Geschiedenis

Brandaan

3 t/m 8

Natuur en techniek

Naut

5 t/m 8

Verkeer

Wijzer door het verkeer

1 t/m 8

Computeronderwijs

Basisbits

5 t/m 8

Engels

Groove.me

1 t/m 8