Verlof aanvragen
U bevindt zich hier: Home » Info voor ouders » Verlof aanvragen
 
 

Vanaf vijf jaar zijn kinderen leerplichtig volgens de leerplichtwet.
In deze wet staat in welke gevallen ouders verlof mogen vragen voor hun kind(eren).
In de volgende drie gevallen kan verlof worden verleend:

  • Verlof kan alléén aangevraagd worden als u door uw beroep in geen enkele vastgestelde schoolvakantie met uw gezin op vakantie kunt gaan. Bij een verlof aanvraag moet u een werkgeversverklaring overleggen waaruit dit blijkt. Het verlof kan éénmaal per cursusjaar worden verleend voor ten hoogste 10 dagen en mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar.
  • Gewichtige omstandigheden zoals huwelijk, jubilea, overlijden of ernstige ziekte in de familie zijn ook reden tot het verlenen van verlof. 
  • Godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen kunnen verplichtingen met zich meebrengen waarvoor u verlof moet aanvragen. 

 

Downloads:

 

U kunt bovenstaande formulieren ook op school ophalen.

Het ingevulde formulier wordt beoordeeld door de directeur van de school. Indien het gevraagde verlof niet wordt toegekend door de directeur, dan kunt u hiertegen in beroep gaan. De directeur kan u informeren over de beroepsmogelijkheden.
Bovenstaande regels worden door alle scholen in Den Helder op dezelfde wijze toegepast.

Vrij vragen voor een bezoek aan de dokter, tandarts of orthodontist kunt u zonder formulier rechtstreeks bij de groepsleerkracht doen. Wel willen we u vragen deze bezoeken zoveel mogelijk buiten de schooltijden te plannen.