Pestprotocol
U bevindt zich hier: Home » Info voor ouders » Pestprotocol
 
 

Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Op onze school zijn er een aantal preventieve maatregelen om pesten tegen te gaan:

Preventieve maatregelen

  1. Elke leerkracht bespreekt in het begin van het schooljaar de algemene afspraken en regels in de klas. Het onderling plagen en pesten wordt hierbij genoemd en onderscheiden. Tevens bespreekt de leerkracht in zijn klas het anti pestprotocol. Ook wordt duidelijk gesteld dat pesten altijd gemeld moet worden en niet als klikken, maar als hulp bieden of hulp vragen wordt beschouwd.
  2. Op basis van bovengenoemde afspraken wordt er door alle leerlingen in een klas een omgangscontract opgesteld én ondertekend.
  3. In alle groepen wordt preventief gehandeld doordat er gebruik gemaakt wordt van PBS, Scol, Grip op de groep en de SEO methode; “Kinderen en hun sociale talenten”. Middels deze methodieken wordt een goed pedagogisch klimaat bevorderd en wordt er aandacht besteed aan sociale vaardigheden van leerlingen individueel en als groep.
  4. Indien een leerkracht daartoe aanleiding ziet, besteedt hij expliciet aandacht aan pestgedrag in een groepsgesprek. Hierbij worden de rol van de pester, het slachtoffer, de meelopers en de stille getuigen genoemd.
  5. Van de gesprekken rond pesten worden aantekeningen gemaakt, die door de leerkracht worden genoteerd in Parnassys, van zowel de pester als het slachtoffer.
  6. Met duidelijke regels (PBS) proberen we een veilig klimaat binnen de school te stimuleren.

 

Mocht het ondanks deze preventieve maatregelen toch voorkomen dat kinderen elkaar pesten dan ondernemen wij actie.

Lees hier ons anti-pestprotocol.